Najlepší spôsob spevnenia pôdy

Čo je EKOPRD?

EKOlogická Plastová Retenčná Doska pre stabilizáciu povrchu

EKOlogická Plastová Retenčná Doska pre stabilizáciu povrchu

Ekologická plastová retenčná doska – je zaťažiteľný a trvalo udržateľný systém, spevňujúci pôdny povrch bez jeho uzavretia. Denne dokazujeme, že zaťažované plochy možno budovať ekologicky a úsporne. Náš systém je vhodný na akékoľvek použitie, obzvlášť potom v zakladaní mestskej zelene, krajinárstvo a inžinierskych stavbách, jazdectve a tiež v lesníctve a poľnohospodárstve.

Vďaka EKOPRD získate stabilný a spevnený povrch, po ktorom môžete nielen chodiť, ale aj jazdiť! Zabudnite na betónové alternatívy! Vytvorte udržateľné zelené plochy pomocou EKOPRD, ktoré kombinujú nosnosť, odvodnenie a harmonickú integráciu do krajiny!!!

Vysoko zaťažiteľné

Vďaka bezpečnostným spojom sú sily pôsobiace na EKOPRD plošne rozložené. Kvalita materiálu sa pritom postará o vysoké hodnoty zaťaženia. Materiál s dlhou životnosťou a vysokou odolnosťou voči poveternostným a iným vplyvom.

Bez uzamknutia pôdy

Plochy s EKOPRD získavajú prirodzenú funkciu zadržiavania zrážkovej vody v krajine. Možno tak znížiť vznikajúce poplatky za zrážkovú vodu. Spravidla možno potom upustiť od drahých kompenzačných opatrení alebo drenáže.

Kreatívne

EKOPRD umožňujú veľké množstvo výplní: zatrávnenie, zasypania štrkom alebo substrátom.

Istota stability  v každom teréne.

Podľa druhu podkladu a použitia sa EKOPRD prispôsobia buď prírodnému povrchu (napr. Pri ochrane proti erózii) alebo leží absolútne stabilne a rovno na cestách a parkoviskách bez použitia obrubníkov! Osvedčený bezpečnostný spojovací systém zaistí pevnú a spoľahlivú súdržnosť materiálu.

Jednoduché pokladanie

Pokladanie je veľmi jednoduché a možné bez nasadenia ťažkých strojov. Ľahkým tlakom nohy zacvaknú spojovacie západky EKOPRD bez ťažkostí do bezpečnostného spojovacieho systému a pevne sa tak navzájom prepoja. Jedným pohybom tak položíte aj 1,33 m². Pri správne pripravenom podklade potom za hodinu položíte aj viac ako 100 m².

Výroba

Ekologické retenčné plastové dosky EKOPRD sa vyrábajú aj z recyklovaných plastov!

Kvalita

Každá naša Ekologická retenčná plastová doska EKOPRD je nemecký certifikovaný produkt najvyššej kvality: zaťažiteľný, odolný voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom. Naši zákazníci oceňujú ako dlhú životnosť našich dosiek, tak kompatibilitu a možnosť rozširovania vlastného systému.

Naše životné prostredie

Ekologické retenčné plastové dosky EKOPRD sú úplne neutrálne voči životnému prostrediu, kontrolované podľa OECD a recyklovateľné. Preto možno odporučiť použitie našich dosiek tiež v ochranných pásmach. Počas celého výrobného reťazca šetríme zdroje a znižujeme našu uhlíkovú stopu. Denne dokazujeme, že kvalita a šetrnosť voči životnému prostrediu sa navzájom nevylučujú, ba naopak dopĺňajú.