Logistické, odstavné a skladovací plochy

Moderní zpevněné plochy pro těžkou techniku s integrovaným systémem regulace dešťové vody

S přibývající transformací stávajících ploch v oblasti manipulace a dopravy dochází u téměř poloviny projektů k uzavření, resp. nepropustnosti půdy. EKOPRD nabízí ideální alternativu, neboť umožňuje zachování funkcí půdy. Zpravidla nepotřebujete žádné drahé systémy odvodňování ani žádná opatření na úpravu půdy, protože náš systém umožňuje vsakování i velkého množství srážek, a to i v případě silných dešťů.

Velké pevné plochy snadno a rychle

Zpevnění půdy s přirozeným vsakováním vody se nabízí jako vhodné řešení především pro velké skladovací a odstavné plochy. Díky systému EKOPRD snížíte své poplatky za odvod dešťové vody. Navíc oceníte i výhody snadného pokládání, neboť i větší plochy položíte rychle a jednoduše bez nasazení těžké techniky. Pro použití na plochách s velkým zatížením doporučujeme zejména výplň štěrkem. Tento materiál má vysokou nosnost, je trvanlivý a ekonomicky výhodný.

Už žádné starosti s bodovým zatížením odstavených kontejnerů nebo parkujících nákladních vozidel. Nemusíte si dělat ani starosti v případě bodového zatížení kontejnerů nebo zaparkovaných nákladních vozidel, to není pro tuto plochu žádný problém. Pro lepší zpevnění ploch s častým otáčením vozidel doporučujeme přeplnění desek štěrkem o jeden až dva centimetry nad vrchní hranu EKOPRD

Pro logistické, odstavné a skladovací plochy Vám doporučujeme následující produkty