Stabilní zpevnění svahů

EKOPRD je systém určený i pro zpevnění šikmých ploch

Pro zpevnění šikmých ploch a svahů, obslužných komunikací a příjezdů ve svahu, nabízíme skvělé řešení. Díky více než 200 dilatačním spárám na jeden m² a 36 spojovacím prvkům na jeden m² je systém odolný proti silám, které vznikající ve svahu. Díky tomu dochází k omezení odplavování svrchní vrstvy zeminy. Snižuje se odtok vody rýhami v půdě a zabraňuje následnému vyplavování živin z půdy.

Stabilní zpevnění svahu

EKOPRD zpevní svahy a šikmé plochy, aniž by se porušilo stabilní spojení a zachováte přitom původní sráz půdy.

Systém je ideální pro výstavbu retenčních jam a retenčních nádrží na dešťovou vodu.

Pokládka na svazích

Pro úpravu, resp. vyrovnávání povrchu by se mělo na připravený základ vždy nanést dostatečně silné podloží jako nosná a vyrovnávací vrstva. Předem spojené desky je nutno naplnit do výšky 5 cm, až k horní hraně desky vhodnou vrchní vrstvou půdy nebo směsí písku s půdou, humusem a např. substrátem obsahujícím hnojivo pro zatravnění. Podloží a výplňový materiál by měly obsahovat malé množství jemného materiálu, aby bylo zaručeno zadržení potřebného množství vody pro růst trávy a zároveň pro zajištění propustnosti vody. Prosíme, dodržujte naše pokyny pro pokládku na svazích!

Pro solidní zpevnění svahů Vám doporučujeme následující produkty