Logistické, odstavné a skladovacie plochy

Moderné spevnené plochy pre ťažkú techniku s integrovaným systémom regulácie dažďovej vody

S pribúdajúcou transformáciou existujúcich plôch v oblasti manipulácie a dopravy je u skoro polovice projektov pôda uzavretá. EKOPRD ponúka ideálne alternatívu, pretože umožňuje zachovanie funkcií pôdy. Spravidla nepotrebujete žiadne drahé systémy odvodňovania ani žiadne opatrenia na úpravu pôdy, pretože náš systém umožňuje vsakovanie aj veľkého množstva zrážok a to aj v prípade silných dažďov.

Veľké pevné plochy jednoducho a rýchlo

Spevnenie pôdy s prirodzeným vsakovaním vody sa ponúka ako vhodné riešenie predovšetkým pre veľké skladovacie a odstavné plochy. Vďaka systému EKOPRD znížite svoje poplatky za odvod dažďovej vody. Navyše oceníte aj výhody ľahkého pokladania, lebo aj väčšie plochy položíte rýchlo a jednoducho bez nasadenia ťažkej techniky. Pre použitie na plochách s veľkým zaťažením odporúčame najmä výplň štrkom. Tento materiál má vysokú výdrž, je trvanlivý a ekonomicky výhodný.

Už žiadne starosti s bodovým zaťažením odstavených kontajnerov alebo parkujúcich nákladných vozidiel. Nemusíte si robiť ani starosti v prípade bodového zaťaženia kontajnerov alebo zaparkovaných nákladných vozidiel, to nie je pre túto plochu žiadny problém. Pre lepšie spevnenie plôch s častým otáčaním vozidiel odporúčame preplnenie tvárnic štrkom o jeden až dva centimetre nad vrchnú hranu EKOPRD.

Pre logistické, odstavné a skladovacie plochy Vám odporúčame následujúce produkty