Parkovacie plochy

Inteligentné riešenie parkovacích plôch s funkciou prirodzeného zadržiavania dažďovej vody v krajine

Či už parkujeme pri vlastnom dome, pred kanceláriou alebo pri nákupnom stredisku, mobilita dnešnej doby vyžaduje, aby sme mali kde odstaviť svoje vozidlá. Ako rastie potreba zastavaných plôch, je nutné, aby sme zastavanú pôdu neuzavreli, mysleli na prirodzenú cirkuláciu vody a pritom zaistili prirodzený systém zadržiavania dažďovej vody v pôde. Pre veľké parkovacie plochy sa skvelo hodí EKOPRD. Ich použitie je nielen funkčné, ale aj vzhľadné a moderné a hodí sa do celkového vzhľadu okolitého prostredia.

Vaše výhody

Rôzne druhy výplne

Vďaka niekoľkým možnostiam výplní sa Vám otvára široké spektrum pre finálne prevedenie pokladanej parkovacej plochy: pojazdovej zelenej plochy, pre občasné použitie alebo určené k nepretiržitej prevádzke, kde parkujú autá a pritom sú plochy s integrovanou retenciou dažďovej vody.

Či už sa rozhodnete pre ktorýkoľvek variant prevedenia a príslušenstvo, so systémom EKOPRD bude Váš projekt vyzerať vždy naozaj skvele.

Pre parkovacie plochy Vám doporučujeme nasledujúce produkty