Solídne spevnenie svahov

EKOPRD je systéme určený aj pre spevnenie šikmých plôch

Pre spevnenie šikmých plôch a svahov, napríklad pracovných ciest a príjazdov vo svahu, ponúkajme skvelé riešenie. Vďaka viac ako 200 dilatačným škáram na jeden m² a 36 spojovacím prvkom na jeden m² je systém odolný proti silám vznikajúcim vo svahu. Vďaka tomu dochádza k obmedzeniu odplavovaniu vrchnej vrstvy zeminy. Znižuje sa odtok vody ryhami v pôde a zabraňuje následnému vyplavovaniu živín z pôdy.

Solídne spevnenie svahu

EKOPRD spevní svahy a šikmé plochy, bez toho aby sa porušilo stabilné spojenie a zachováte pritom pôvodný zráz krajiny. Systém je ideálny pre výstavbu retenčných jám a retenčných nádrží na dažďovú vodu.

Pokladanie na svahoch

Pre úpravu, resp. vyrovnávanie povrchu by sa malo na pripravený základ vždy naniesť dostatočne silné podložie ako nosná a vyrovnávacia vrstva. Vopred spojené tvárnice je nutné naplniť do výšky 5 cm, až k hornej hrane tvárnice vhodnou vrchnou vrstvou pôdy alebo zmesou piesku s pôdou, humusom a napr. substrátom obsahujúcim hnojivo pre zatrávnenie. Podložie a výplňový materiál by mali obsahovať malé množstvo jemného materiálu, aby bolo zaručené zadržanie potrebného množstva vody pre rast trávy a zároveň pre zaistenie priepustnosti vody. Dbajte prosím našich pokynov pre pokladanie na svahoch!

Pre solídne spevnenie svahov Vám odporúčame následujúce produkty