Kotvící prvek FE

Modelové typy

Příslušenství

Parkovací znak pro x4 a x5

Parkovací znak pro x4 a x5

Kotvící prvek FE

Kotvící prvek FE

Kotvící prvek P

Kotvící prvek P

Vytyčovací kolík

Vytyčovací kolík

Možnosti výplně

Substrate

Stone

GRASS

Epoxy