Kontakt

RESTAB s.r.o.

IČO: 51 677 229
IČ DPH: SK2120758838

Obchodný register Okresného súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 26873/V

Bankové spojenie

Názov účtu: RESTAB s.r.o.

Banka: Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu: 2945055747
Kód banky: 1100
IBAN: SK0411000000002945055747
SWIFT: TATR SK BX

Napíšte nám