Úprava príjazdových komunikácií a ciest bez uzavretia povrchu

Bez kaluží, vyjazdených stôp a prekážok na ceste

Parkovisko, príjazdové komunikácie, cesty, chodníky a cestičky sú miestom, kde oceníte výhody EKOPRD, ktoré neuzamykajú pôdu. Nedochádza k vysokému namáhaniu vrchných vrstiev pôdy, netvoria sa viditeľné vyjazdené stopy, blatisté koľaje alebo kaluže. Údržba a starostlivosť by znamenali automaticky vyššie náklady!

EKOPRD trvalo spevní tieto plochy a zníži Vaše náklady na pravidelné renovácie príjazdových komunikácií a ciest. S produktmi EKOPRD splníte každodenné nároky na príjazdovej komunikácie a cesty.

Jeden z najobľúbenejšich systémov na svete

Rozličné možnosti výplní a kombinácie ponúka široké rozpätie uplatnenie. Vďaka certifikácii nie je problém ani etablovanie EKOPRD v ekologicky chránených oblastiach. EKOPRD si bez problémov poradí aj s náročnými úlohami ako sú napr. spevnené plochy pre hasičov.

Pre úpravy príjazdových komunikácií a ciest bez uzavretia povrchu doporučujeme následujúce produkty